ügyvéd

Jogi védelem a Lőrik Ügyvédi Irodától

A társadalmi együttélés kizárólag magatartási szabályok betartásával tartható fent, amik az egyének életét, szabadságát, testi épségét, javait, a közrendet és a közbiztonságot szavatolják; ezek összességét büntetőjognak nevezik.

Már a Teremtés Könyve is az eredendő bűnnel és Káin és Ábel történetével kezdődik, a büntetőjog tehát végigkíséri az emberiség történelmét. Ma elég csak átfutni egy netes híroldalt vagy belenézni egy híradóba, és máris számtalan büntetőjogi esettel (rablás, gyilkosság, csalás, korrupció, stb) találkozunk. A jogszabályok csak kis része nevezhető viszonylag egyszerűnek; tökéletes megértésük számos esetben rendkívül bonyolult, sokszor még a bíróságok véleménye is megoszlik értelmezésükben.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a büntetőjog szabályai gyakran változnak, így még a korábbi ismeretek is hamar elavulhatnak. Bárki – akaratán kívül is  –találhatja magát egy büntetőeljárás terheltjeként, vagyis gyanúsítottjaként vagy vádlottjaként.

A büntetőeljárás természetesen nem a tárgyalással kezdődik, ezért ajánlott jogi védelemről gondoskodni, vagyis ügyvéd segítségét igénybe venni már az eljárás kezdetét követően azonnal.

Az ügyvéd dolga ügyfelét ismertetni jelenlegi helyzetéről, jogairól, a várható büntetésről és lehetőségeiről. Ezeken felül kidolgozza a védekezéskor alkalmazott stratégiát, szorgalmazza a terhelt ártatlanságát bizonyító vagy felelősségét enyhítő tények felderítését, továbbá szavatolja ügyfele jogainak érvényesülését az eljárás során.

A Lőrik Ügyvédi Iroda teljes körű jogi védelmet nyújt a büntetőeljárások résztvevőinek, legyen szó vádlottról, gyanúsítottról vagy sértettről.

Nincs két egyforma büntetőeljárás és ügyfél, azonban számunkra mindegyik egyformán fontos, forduljon hozzánk bizalommal már a büntetőeljárás legelején!